Kennismaking / Intakegesprek

Wij nodigen u uit voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek als u daaraan behoefte heeft

Kennismaking / Intakegesprek

Heeft u behoefte aan een eerste kennismaking? Dan nemen wij contact op voor vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.

Nadat u contact heeft gezocht met Onderzoeksbureau Integriteit volgt er eerst een telefonisch consult. Wij bellen u met een afgeschermd nummer. Mocht dat nodig blijken, dan komt er een vervolggesprek.

 Als uit dit gesprek duidelijk wordt dat een onderzoek gewenst of nodig is, dan stellen wij een haalbaarheidsonderzoek voor. We respecteren ieders privacy en bepalen samen een locatie waar wij dit gesprek kunnen voeren. Ook kunt u aangeven of u met een vrouwelijke of mannelijke medewerker wilt praten.

Onderzoeksbureau Integriteit houdt zich aan de richtlijnen uit de privacy gedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB). Deze gedragscode is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onderzoeksbureau Integriteit houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) met de bijbehorende regeling (Rpbr).

 

Neem contact op!

Waar vindt u ons en hoe kunt u contact opnemen?

Transportweg 96
9645 KX Veendam

Stuur ons een bericht