Twijfelachtig ziekteverzuim

Twijfelachtig (ziekte) verzuim?

Heeft u een vermoeden dat er sprake is van onrechtmatig verzuim? Vaak bent u als werkgever de laatste die weet of er sprake is van ongeoorloofd verzuim. 

 

Onderzoeksbureau Integriteit

bespreekt met u het vermoeden. Is er echt iets aan de hand of is het slechts een gerucht? Aan de hand van het gesprek schatten wij in of er een gerechtvaardigd belang is om een onderzoek naar verzuim te starten.

Samen met u nemen wij de stappen van het onderzoek door. Al naar gelang de informatie die u kan verstrekken geven wij aan welke middelen wij gaan gebruiken. U kunt dan denken aan:

  • Internetonderzoek
  • Observatie, waarin we het subject in de gaten houden
  • Interview, waarmee we het subject confronteren met het vermoeden

Wij stellen een dossier samen waarmee u met onze juridisch afdeling of met uw eigen advocaat passende maatregelen kunt nemen.

Neem contact op!

Waar vindt u ons en hoe kunt u contact opnemen?

Transportweg 96
9645 KX Veendam

Stuur ons een bericht