Stalking en onwenselijk gedrag

Stalking en onwenselijk gedrag?

Voelt u zich belaagd of wordt u opzettelijk en structureel lastig gevallen? Of dat nu fysiek of digitaal is, het heeft een grote invloed op uw privéleven. Stalking kan gevaarlijk zijn en wordt  vaak van kwaad tot erger. Wij raden sterk aan eerst aangifte te doen bij de politie. Als zij niet dadelijk actie kunnen ondernemen en om aanvullend bewijs vragen, schakelt u ons in.

 

Onderzoeksbureau Integriteit

rangschikt de feiten en informeert u hoe gehandeld moet worden. 

Vaak wordt een gesprek met de persoon in kwestie geadviseerd. Hiervoor beschikken wij over en netwerk van ervaren mediators.  

Als dit niet afdoende is zal er (aanvullend) bewijs verzameld moeten worden.

Wij brengen u in contact met specialisten op dit gebied. 

Neem contact op!

Waar vindt u ons en hoe kunt u contact opnemen?

Transportweg 96
9645 KX Veendam

Stuur ons een bericht